جستجو
  وكالت آن لاين ( آنلاين ) | وکیل | سایت وکیل | وکالت | سایت وکالت | وب سایت وکیل | وکیل دادگستری | وکیل با سابقه |دفتر وکالت | مشاوره حقوقی | مشاوره آنلاین حقوقی | مشاوره تلفنی با وکیل | مشاوره تلفنی حقوقی | مشاوره با وکیل | قبول کلیه دعاوی حقوی | بانک قوانین ایران | فروشگاه کتاب نرم افزار حقوقی
کتاب ها
رويداد هاي مهم حقوقي امروز
تصويب قانون اجازه منع تعقيب اشخاصي كه در امور مربوط به اموال قبل از كشق جرم اقرار مي نمايند - 1322, تصويب قانون راجع به ازدواج 1310
جملات مفید حقوقی
آیا می‌دانید؟ برای درخواست تأمین دلیل باید به شوراهای حل اختلاف محل مراجعه کنید؟
جهت ملاقات با تعیین وقت قبلی
تهران، 7 تیر، ابتدای قائم مقام فراهانی کوچه یکم پلاک 9 طبقه همکف دفتر حقوقی پورطهماسبی فرد و همکاران تلفن : 02188822422 فکس : 02188827865 از ساعت 17 تا 19 روزهای زوج dat.datis@gmail.com hassanmohseni@hotmail.com
 
پاسخنامه درس آیین دادرسی مدنی 2
تاریخ انتشار : 02-04-1392

آیین دادرسی مدنی 2

 

پاسخنامه درس آیین دادرسی مدنی 2 سال 91-92 :

1-1: اگر چه اصل بر سرایت مقررات مرحلۀ بدوی در مرحلۀ تجدیدنظر است (مادۀ 356 ق.آ.د.م.) و دادرسی باید تقابلی باشد اما، در قانون تصریحی بر لزوم تشکیل جلسۀ دادرسی در مرحلۀ تجدیدنظر دیده نمی­شود و دادگاه تجدیدنظر با توجه به تبادل لوایح موضوع مادۀ 346 ق.آ.د.م. صرفا مبادرت به بررسی جهات تجدیدنظر خواهی می­کند و می­تواند حتی بدون تشکیل جلسه مبادرت به صدور رای کند با وجود این، از آن جا که موضوع این پرونده مشمول مادۀ 350 است به نظر باید با توجه به اصل رعایت حقوق دفاعی و تقابلی بودن رسیدگی و به ویژه لزوم بررسی سمت احدی از اصحاب دعوا جلسۀ دادرسی را تشکیل دهد.

1-2: استناد دادگاه به مواد 348 و 358 و بند 5 مادۀ 84 دقیق نیست و موضوع مشمول مادۀ 350 این قانون ناظر به بند 5 مادۀ 84 است.

2-3: عدم پرداخت هزینۀ دادرسی در مرحلۀ نخستین مشمول مادۀ بند 1 مادۀ 52 ناظر به مادۀ 54 است. عدم پرداخت هزینۀ دادرسی مرحلۀ تجدید نظر مشمول مادۀ تبصرۀ 2 مادۀ 339 ناظر به بند 1 مادۀ 52 با لحاظ مادۀ 356 این قانون است. فقدان سمت در بدوی مستندا به بند 5 مادۀ 84 است و در تجدیدنظر تابع مادۀ 350 و بند 5 مادۀ 84 ناظر به مادۀ 356 این قانون است.

2-1: خیر زیرا مادۀ 74 مربوط به فرض پرونده نیست و فقط شامل اهالی معین از ده یا شهر یا بخشی از شهر است که عدۀ آن نامحصور است و نه مورد پروندۀ حاضر که در آن تعداد ورثه محصور است.

2-2: دعوا باید به طرفیت تمامی ورثه طرح شود و تعداد دادخواست باید به تعداد خواندگان به علاوه یک نسخه باشد از این رو، از جهت ابلاغ توصیه می­شود نسبت به کسانی که نشانی آنان معلوم است (خواه مقیم ایران و خواه مقیم خارج) در دادخواست نشانی آنان تصریح شود و حسب مورد ابلاغ داخلی یا بین المللی انجام شود و نسبت به دیگران به دلیل نداشتن نشانی، مجهول المکان اعلام شوند.  

صفحه تلگرام / ایتا دکترمحسنی
صفحه اصلي
دانشگاه و دروس
اخبار
حقوق تطبیقی
مقالات و پژوهش ها
کتاب ها
تک نوشته ها
رویۀ قضایی
آراءوحدت رویه
قوانین
قوانین و مقررات و طرح ها و لوایح مربوط به وکالت دادگستری